CSR

– en CSR strategi for virksomheden amholt.dk

Bee Human er en CSR strategi for virksomheden amholt.dk. Bier verden over er truede på grund af klimaforandringer, det intense landbrug og nye sygdomme forårsaget af sprøjtemidler. I Danmark betyder truslen mod bier, at der ikke længere lever honningbier frit i naturen. Honningbier er derfor blevet afhængige af, at mennesker passer på dem og på blomsterne, der er nødvendige for deres overlevelse.

“Et menneske er en del af den helhed, som vi kalder universet, en del begrænset af tid og rum. Mennesket oplever sig selv, sine tanker og følelser som noget adskilt fra resten, en slags optisk illusion fremkaldt af bevidstheden. Den illusion er en slags fængsel for os, som begrænser os til vores egne ønsker og til at holde af nogle få mennesker tættest på os. Vores opgave må være at befri os selv fra det fængsel ved at udvide vores cirkel af omsorg til at omfavne alle levende væsner og hele naturen i dens skønhed.” Albert Einstein

Einstein forudsagde i sin tid, at hvis alle bier forsvandt ville der gå omkring 2 år, før menneskeheden også blev udryddet. I dag ved vi, at vi godt kan leve uden, men der vil være en masse frugter og afgrøder vi ikke længere ville kunne få fordi de er afhængige af bier som bestøvere – fx bær og frugter. Arter der uddør kommer ikke igen.

Nyere forskning peger på bier som nøglen til hidtil svært bekæmpelige bakterier: http://ing.dk/artikel/naturlige-bakterier-i-frisk-honning-slaar-mrsa-ihjel-170791

Bee Human

Corporate Social Responsibility


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/beehuman.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399